Formality a povinnosti při koupi bytu

„Peníze nepřinášejí štěstí - pouze nakupování,“ vzdorovitě argumentovala Marilyn Monroe. Dovolíme si tvrdit, že americká hvězda měla pravdu! Koupě nového bytu vám nepochybně může přinést spoustu radosti - stejně jako pozdější návrh vašich vysněných interiérů.

Koupě prvního bytu je velkým štěstím, ale také velkou výzvou. Transakce je doprovázena řadou složitých formalit, za jejichž dokončení odpovídá kupující. Jak se přes ně dostat? Na co si dát pozor V jakých případech bych měl být připraven na dodatečné náklady? Zveme vás ke čtení!

Jaká je daň z občanskoprávních transakcí při nabytí nemovitostí?

Ne každý si je vědom toho, že nákup nemovitostí ze sekundárního trhu je z hlediska daní méně výnosný než transakce zahrnující nemovitosti z primárního trhu. Kupující musí zaplatit tzv daň z občanskoprávních transakcí za nákup nemovitostí ve výši 2% z tržní hodnoty areálu. Výhodu vypočítá notář, který uzavře kupně-prodejní smlouvu. Je zajímavé, že daň je povinen platit pouze kupující. Pokud je nemovitost zakoupena na primárním trhu, kupující není povinen provést podobnou platbu. V této situaci je za platbu daně odpovědný vývojář. Pokud vás zajímá, s jakou investicí se setkáte méně papírování (z primárního nebo sekundárního trhu?), Doporučujeme - rozhodně z primárního trhu.Ačkoli je zpracování obou transakcí v mnoha ohledech podobné, sekundární trh má mnohem více tipů a postupů.

Jaké jsou nejdůležitější postupy související s koupí bytu na sekundárním trhu?

Nezapomeňte, že je velmi důležité zajistit, aby byt neměl žádné právní vady. Za tímto účelem byste měli používat elektronické katastry nemovitostí. Díky nim můžete snadno zkontrolovat, komu areál patří a jaký je jeho právní stav. Rovněž stojí za to požádat prodávajícího o potvrzení, které potvrdí, že byt není dlužen družstvu nebo bytovému družstvu. Pokud vše dobře dopadne, můžete začít žádat o půjčku. Za tímto účelem musí být s prodávajícím podepsána předběžná smlouva. Dokument nemusí mít formu notářské zápisnice, ale podle našeho názoru stojí za to se chránit. Pokud dokument nemá právní sílu, může prodávající od transakce odstoupit a vy můžete počítat pouze s kompenzací.

Stojí za zapamatování, že při podpisu předběžné smlouvy obvykle zaplatíte zálohu za byt a poté začnete žádat o půjčku. Pokud je žádost schválena bankou, můžete přistoupit k podpisu příslušné kupní smlouvy - samozřejmě u notáře, za přítomnosti prodejce a všech zprostředkovatelů. Po splnění formalit se obraťte na okresní soud a podejte žádost o založení hypotéky na zakoupenou nemovitost. Stojí však za to být trpěliví - zadání hypotéky do KW obvykle trvá několik měsíců. Zajímavé je, že po vyzvednutí bytu (který by měl být dokončen předávacím protokolem), formality ještě neskončily. Když se stanete šťastným vlastníkem svého vysněného bytu, měli byste se obrátit na finanční úřad.Zde vypořádáte daň ze zřízení hypotéky (máte na to 14 dní od podpisu prohlášení o zřízení hypotéky pro banku) a podáte prohlášení o zaplacené dani z občanskoprávních transakcí.

Jaké jsou výdaje spojené s notářským řízením?

Osoba, která kupuje byt, musí také vzít v úvahu náklady na návštěvu notáře. Tato návštěva je nezbytná, protože převod vlastnictví nemovitostí bez notářské zápisnice je neplatný. Jaké výdaje jsou s tím spojené? Nejprve tzv notářská daň, která je odměnou pro notáře, zadruhé z ní musí být zaplacena 23% DPH. V nařízení ministra spravedlnosti ze dne 28. června 2004 lze najít ustanovení uvádějící maximální sazby poplatků za notáře. Zde jsou:

  • Od hodnoty do 3 000 PLN - 100 PLN,

  • Od hodnoty nad 3 000 PLN do 10 000 PLN - 100 PLN + 3% z přebytku nad 3 000 PLN

  • Od hodnoty nad 10 000 PLN do 30 000 PLN - 310 PLN + 2% z přebytku nad 10 000 PLN,

  • Od hodnoty nad 30 000 PLN do 60 000 PLN - 710 PLN + 1% z přebytku nad 30 000 PLN,

  • Od hodnoty nad 60 000 PLN do 1 000 000 PLN - 1 010 PLN + 0,4% z přebytku nad 60 000 PLN,

  • Od hodnoty nad 1 000 000 PLN do 2 000 000 PLN - 4 770 PLN + 0,2% z přebytku nad 1 000 000 PLN,

  • Z hodnoty nad 2 000 000 PLN - 6 770 PLN + 0,25% z přebytku nad 2 000 000 PLN, avšak nejvýše 10 000 PLN, a v případě činností mezi osobami klasifikovanými jako daňová skupina I ve smyslu ustanovení zákona 28. července 1983 o dědické a darovací dani, nejvýše 7 500 PLN.

Kromě toho je třeba mít na paměti, že pro vývoj tzv notářského zápisu, kterým je potvrzení smlouvy o zřízení samostatného vlastnictví bytu a převodu jeho vlastnictví na kupujícího (včetně vypracování developerské smlouvy), činí maximální částka polovinu sazby uvedené ve výše uvedeném výpočtu.

Z procedur, kterými musíte při koupi svého vysněného bytu projít, se vám může zatočit hlava. Proto stojí za to se na transakci pečlivě připravit, důkladně analyzovat zákony, jimiž se řídí sekundární a primární trh, a především využívat služeb zkušeného notáře. Díky vašemu vhledu hladce projdete všechny formality a nebudete se ohlížet zpět a už si zařídíte svou vysněnou zásuvku!