Jak instalovat vnější dveře? Krok za krokem instalace vnějších dveří

Správná instalace vnějších dveří je stejně důležitá jako jejich technické parametry. Pokud nejsou dveře správně usazeny, hrozí nebezpečí tepelných mostů a tepelných ztrát. Odolávají zavření, zacvaknutí nebo otevření v nežádoucích okamžicích. Pokud důvěřujeme svým dovednostem, můžeme si dveře nainstalovat sami. Nejlepší je však svěřit tento úkol profesionálnímu týmu (certifikovanému výrobcem) a dohlížet pouze na práci. Zjistěte, jak krok za krokem instalovat vchodové dveře, na co si pamatovat a kterým chybám se vyvarovat.

Kdy instalovat vnější dveře?

Nejbezpečnější je namontovat dveře až na konci dokončovacích prací. Zvláště pokud jsme zvolili dražší dřevo - s vysokými estetickými hodnotami a dobrými parametry. Při namáhavé práci může dojít k poškození nebo úplnému zničení dveří. Pokud se nechceme vystavovat nervům a zbytečným výdajům, uzavřeme vchod do domu levnějšími provizorními dveřmi a až bude dokončena rekonstrukce, nahraďte je cílovými dveřmi. Demontované náhradní dveře mohou najít nové využití, například v hospodářských budovách: garáž, přístřešek nebo suterén.

Vkládání vnějších dveří: na co si pamatovat?

Jak se připravit na instalaci předních dveří? Nejprve musíme shromáždit potřebné nástroje. Pojďme si pořídit příslušenství pro měření: vodováhu, pravítko a čtverec. Připravte si plastové nebo dřevěné klíny, které umožní správné usazení rámu. Kromě toho budeme potřebovat šrouby nebo hmoždinky pro montáž dveří, vrtačku, šroubováky a kladivo. Měli bychom také pamatovat na malířskou pásku a nízkotlakou montážní pěnu k utěsnění mezery mezi rámem a stěnou.

Před zahájením montáže byste měli dveře pečlivě zkontrolovat. Zkontrolujeme, zda je dodané zboží kompletní, bez poškození a v souladu s objednávkou. Pokud si všimneme, že některý z prvků chybí nebo že jsou dveře poškozené, přestaňte pracovat a kontaktujte výrobce, aby věc objasnil.

Další fáze příprav je nesmírně důležitá, a přesto ji mnoho lidí podceňuje. Mluvím samozřejmě o pečlivém přečtení pokynů. Přečtěte si doporučení výrobce a pečlivě je dodržujte v každé fázi montáže! Nedodržením pokynů obsažených v příručce riskujeme, že zrušíme záruku a vystavíme se zbytečným problémům.


Poznámka: veškeré stížnosti podané výrobci během montáže nebudou brány v úvahu, proto je důležité před zahájením prací pečlivě zkontrolovat všechny součásti sady.

První krok při instalaci vnějších dveří: příprava otevření

Otvor, do kterého budou instalovány vchodové dveře, musí mít přesně definované rozměry. Měla by být širší než rám o přibližně 20–30 mm a vyšší než přibližně o 10–15 mm. Podrobné pokyny týkající se požadované velikosti otvoru dveří naleznete na webových stránkách vybraného výrobce. Doporučené rozměry se mohou lišit v závislosti na typu zárubně, pantech atd. Proto stojí za to naplánovat nákup konkrétních dveří dostatečně včas, ve fázi budování stěn. Díky tomu se vyhneme riziku, že hotovou díru bude třeba později zmenšit nebo zvětšit. Měli bychom se také postarat o správnou přípravu okrajů. Jejich povrch by měl být suchý, rovný a hladký.

Výměna předních dveří, zejména těch nestandardních, vyžaduje trochu více práce. Musíte demontovat staré křídlo a - ve většině případů - odstranit rámy. Pokud se ukáže, že otvor je příliš velký, můžeme jej zmenšit styrodurem nebo sádrovými deskami. Zvětšení otevírání dveří je složitější operace. Než začneme kovat stěny, podíváme se na jejich konstrukci. Pamatujte, že nad dveřmi je překlad, tj. Nosný prvek, který ulehčuje vybrání dveří. Nejlepší je věc konzultovat s architektem a společně se rozhodnout, zda má smysl narušit stávající strukturu.

Montáž zárubně - jak umístit vnější dveře?

Z praktických důvodů je většina vyrobených rámů určena k vlastní montáži. Umístěte všechny prvky (dva svislé sloupky, horní sloupek a slepý práh) na plochý chráněný povrch a spojte je dohromady. U hotových sad opatrně vyjměte křídlo dveří z rámu a položte jej na předem připravený povrch.

Montáž začíná nastavením rámu dveří do otvoru. Pokud se chceme vyhnout tepelným mostům, musíme je umístit na správné místo. V případě jednovrstvé stěny položte rám doprostřed tloušťky stěny. Ve dvouvrstvé zdi ji instalujeme těsně k vnějšímu okraji, do třívrstvé stěny - do tepelně izolační vrstvy (pomocí speciálních kotev).

Jak probíhá instalace předních dveří? Nejprve rám dveří zafixujeme dřevěnými nebo plastovými klíny. Nezapomeňte zachovat stejné mezery mezi zdí a schody na obou stranách - rám by měl být přesně uprostřed. Při nastavování rámu používejte měřicí nástroje: úhlové železo a vodováhu. Mezi jednotlivými prvky musí být svislý, vodorovný a pravý úhel.

Po počátečním nastavení rámu dveří můžeme namontovat křídlo a zkontrolovat, zda dveře fungují správně. Měly by se mírně zavřít a pokud zůstanou otevřené, zůstaňte na stejném místě. V případě problémů seřiďte rám dveří pomocí klínů. Pokud je vše v pořádku, můžeme odstranit křídlo a přistoupit k upevnění dveří.

Nejoblíbenější metodou montáže je připevnění rámu přímo ke zdi pomocí hmoždinek nebo šroubů. Začneme vrtáním otvorů do rámu a do vrstvy stěny. Vložte upevňovací hmoždinky nebo šrouby do připravených otvorů a pevně je utáhněte. Při instalaci dveří proti vloupání použijte celkem 8 šroubů, 4 na každé straně. V ostatních případech stačí použít 6 spojovacích prvků.

Teplá instalace vnějších dveří - jak provést izolaci?

Po upevnění rámu utěsněte mezeru mezi stěnou a rámem nízkotlakou pěnou. Používejme to střídmě, protože pěna se zdvojnásobuje. Pro každý případ použijeme k montáži dveří rozpěrky. Když pěna začne bobtnat, zabrání se deformaci rámu. Měli bychom také pamatovat na zajištění dveřních rámů malířskou páskou. Asi po 24 hodinách, kdy pěna ztuhla, odstraňte přebytečné množství nožem, odlepte pásku a odstraňte klíny.

Pokud plánujeme instalovat vstupní dveře do bytu v panelovém domě, nebo je v našem domě předsíň, můžeme přestat používat pěnu. V ostatních případech stojí za to použít další těsnění. Takzvaný teplá instalace vnějších dveří. Mezery mezi rámem a stěnou jsou izolovány speciálními pásky a fóliemi, které chrání před větrem, tepelnými ztrátami a vlhkostí. Exteriér budovy je také zajištěn (v místě, kde se rám setkává se stěnou). Vzhledem k vysoké úrovni složitosti této metody stojí za to outsourcovat teplou instalaci profesionálům.

Správná instalace prahu hraje důležitou roli. Mělo by to být těsné a stabilní. Nesprávně nainstalovaný práh může způsobit, že se dům ochladí a zvlhne. Nejlepším řešením je zvolit teplý teplotní práh. Prah je namontován do předem připraveného spáry v podlaze a zajištěn další vrstvou izolace.

Instalace křídla a nastavení pantů

Poslední fáze montáže předních dveří zahrnuje instalaci křídla a nastavení pantů. Nejprve namontujeme zámek, vývěsní štít a kliku do křídla dveří. Poté našroubujte závěsy na rám (pokud nejsou z výroby upevněny) a zavěste křídlo. K nastavení závěsů používáme imbusový klíč.

Jak zpracovat přední dveře?

Po instalaci dveří můžeme zahájit dokončovací práce. Povrch ostění je vyrovnán sádrou, hladký a tmel. Pak skončíme podle vlastní představy.