Jak vypočítat metry čtvereční?

S konceptem metru čtverečního se setkáváme nejen na hodinách matematiky, ale také při plánování výstavby nebo rekonstrukce bytu nebo domu. Toto opatření se používá mimo jiné v k určení povrchu stěn, podlahy, střechy, pozemku a v důsledku toho k určení požadovaného množství materiálů, např. obkladů, dlažebních kamenů, tapet nebo barev pro malování. Jak vypočítat metry čtvereční? Jak se liší metry čtvereční od běžných metrů? Jak vypočítat plochu areálu v metrech čtverečních? Co znamená cena za metr čtvereční?

Obsah:

  1. Co je metr čtvereční?
  2. Metr čtvereční - proč je potřeba?
  3. Cena za metr čtvereční - co to znamená?
  4. Jak vypočítat metry čtvereční?
  5. Jak vypočítat metry čtvereční podlahy, místnosti nebo pozemku?
  6. Jak vypočítat metry čtvereční stěn, které mají být natřeny a omítnuty, šikmé nebo střechy?
  7. Jaké produkty a služby jsou nabízeny v metrech čtverečních?
  8. Čtvereční metr proti běžnému metru

Co je metr čtvereční?

Čtvereční metr je měrná jednotka pro oblast čtvercového tvaru se stranami o délce 1 metr. Rovná se tedy ploše čtverce o rozměrech 1 metr x 1 metr. Čtvereční metry se používají hlavně k výpočtu velikosti konkrétní oblasti venku nebo povrchu stěn, střechy nebo podlahy. Lze je také použít k získání informací o hodnotě nemovitosti nebo výši splatné daně. Metr čtvereční je označen symbolem m² / m2 nebo zkratkou m2.

Metr čtvereční - proč je potřeba?

Schopnost vypočítat metr čtvereční je důležitá jak při plánování rekonstrukce nebo výstavby, tak i během nich. V přípravné fázi umožňuje určit, jak velký má být povrch stěn, podlah, stropů nebo příjezdové cesty dokončen. S vědomím, že například renovace vyžaduje 20 metrů čtverečních podlahy v obývacím pokoji, můžeme určit, jaké - více či méně - náklady bychom měli vzít v úvahu. Příklad 20 metrů stačí vynásobit cenou za metr čtvereční dlaždic, panelů nebo koberce a cenou za metr čtvereční služby podlahové krytiny.

Cena za metr čtvereční - co to znamená?

Cena za metr čtvereční může platit jak pro materiály, tak pro služby. V prvním případě se díky němu dozvídáme, kolik nás materiál bude stát za dokončení 1 metru čtverečního stěny, střechy nebo podlahy. V druhém případě se cena za metr čtvereční vztahuje k nákladům na práci, které musí poskytovatel služeb, jako je obkladač, malíř nebo pokrývač, udělat, aby nainstaloval nebo použil vybrané materiály.

Jak vypočítat metry čtvereční?

Jak vypočítat m2? Jak se počítají metry čtvereční? Pravidlo je jednoduché. K získání plochy uvedené v metrech čtverečních je třeba použít vhodný matematický vzorec. V případě povrchů pravidelných tvarů, nejpopulárnějších v bytové výstavbě, např. Čtverců nebo obdélníků, se délka a šířka místnosti znásobí. Důležité je, že tyto hodnoty by měly být uváděny v metrech, nikoli například v centimetrech.

Jak vypočítat metry čtvereční podlahy, místnosti nebo pozemku?

Výpočet metrů čtverečních lze použít k určení plochy pozemku, domu nebo konkrétní místnosti. Jak vypočítat metry čtvereční domu, bytu, koupelny, obývacího pokoje, kuchyně nebo komory? Jak vypočítat metry čtvereční pozemku, dlažebních kamenů, panelů atd.? Pokud chcete vypočítat jejich plochu ve čtverečních metrech, musíte nejprve určit, jaký tvar mají. Nejjednodušší situace je, když máme definovat plochu čtvercového nebo obdélníkového pokoje nebo nemovitosti v metrech čtverečních. Pak stačí znásobit délku a šířku interiéru uvedenou v metrech (počítáno na podlaze).

Výsledek bude uveden v metrech čtverečních, např. Koupelna o délce 3 metry a šířce 2 metry má 6 metrů čtverečních (3 x 2 = 6). Je o něco složitější vypočítat plochu místností nepravidelných tvarů, např. U arkýřových oken. Poté, pokud je to možné, by měla být podlahová plocha nejprve „rozdělena“ na menší čtverce nebo obdélníky, spočítat jejich plochu a sečíst všechny výsledky dohromady.

Jak vypočítat metry čtvereční stěn, které mají být natřeny a omítnuty, šikmé nebo střechy?

Přístup k výpočtu čtvercové plochy stěn, svahů nebo střech, který je nezbytný pro stanovení nákladů na materiál a služby, se mírně liší. pokládání dlaždic, dlaždic nebo tapet, malování nebo omítání. Jak vypočítat metry čtvereční stěn pro omítání nebo malování? Jak vypočítat metry čtvereční fasády? Stejně jako při výpočtu metrů čtverečních podlahy nebo pozemku musíte nejprve změřit čtvercové a obdélníkové plochy a poté vynásobit délku a výšku stěny. Pokud je stěna nebo střecha „plná“, tj. Nejsou v ní žádné okenní nebo dveřní otvory, je to jednoduché.

Pokud je velké okno nebo dveře, stojí za to provést další výpočet. Plocha oken a dveří musí být odečtena od plochy stěny nebo střechy v metrech čtverečních. Chcete-li je získat, změřte je jednotlivě a poté vynásobte jejich výšku a šířku. Všechny získané výsledky se poté sečtou a výsledná hodnota se odečte od plochy celé stěny nebo střechy. Důležité je, že stojí za to věnovat pozornost tomu, jak dodavatel vypočítá plochu pro práci - někdy se stává, že plocha dveří a oken není odečtena, aby se kompenzovalo komplikované zpracování jejich vybrání.

Jaké produkty a služby jsou nabízeny v metrech čtverečních?

U metrů čtverečních si můžete koupit dokončovací materiály, jako jsou: keramické a porcelánové dlaždice, panely, podlahové desky, minerální vlna v deskách (ne v rolích). Toto opatření se častěji používá k určení ceny služeb. Populární je uvádět ceny za metr čtvereční, mimo jiné v případě malování stěn, omítky, aranžování obkladů a panelů, pískování, dlažba a dokonce i sekání zahrady.

Čtvereční metr proti běžnému metru

Jak se metr čtvereční liší od běžného metru? Metr čtvereční je vždy výsledkem vynásobení délky šířkou 1 m o 1 m. V případě běžného metru se výsledek získá vynásobením délky 1 m šířkou konkrétního produktu, jako je tapeta nebo tkanina. Ve výsledku se 1 běžný metr nerovná 1 metru čtverečnímu. Je snadné to ilustrovat na příkladu tapety s pevnou šířkou 53 cm, tj. 0,53 m. Abychom získali 1 běžný metr, vynásobíme délku 1 m šířkou 0,53 cm a získáme kus o ploše 0,53 metrů čtverečních.


Více o běžných metrech v článku: 1 běžný metr - kolik metrů čtverečních?


Během renovace si připomeňme důležité pravidlo. 20% materiálu by mělo být přidáno k vypočítanému m² podlahy, dlaždic a tapet v případě jakýchkoli chyb nebo poškození. Praskání dlaždic během renovace je normální situace. Měli bychom také pamatovat na možné chyby měření. Je lepší koupit si trochu více barvy nebo koberce, než vyrazit hledat otevřený obchod se stavebninami.